top of page
Over geweld

Over seksueel geweld, wat het wel is en wat het niet is, is heel wat discussie. Voor ons ben je slachtoffer wanneer iemand je grens overschrijdt. Je wilt geen seks, maar je krijgt het toch opgedrongen, op welke manier dan ook.

Werd je misbruikt als kind, dan is het vaak extra moeilijk om te begrijpen wat er precies is gebeurd, en de gevolgen zijn ook vaak anders.

Jongens en mannen die slachtoffer zijn, zijn zo goed als onzichtbaar in de discussies en de beeldvorming. Dat maakt het moeilijk om door te hebben dat wat je hebt meegemaakt seksueel geweld is. De genderrollen omdraaien, in het verhaal dat je hebt meegemaakt, maakt soms veel duidelijk.

Jongens en mannen die moeilijkheden ervaren, linken hun problemen vaak niet aan het geweld dat ze hebben meegemaakt. Nochtans kan dat wel belangrijk zijn voor herstel. De effecten van geweld nemen veel verschillende vormen aan en gaan ruimer dan de clichés die we zien in de media. Daarom is het goed om aandacht te hebben voor signalen.

bottom of page